^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Muzyka w pracy z dziećmi umożliwia kreatywną ekspresję, daje możliwość przeżycia doświadczeń, które motywują  się we wszystkich dziedzinach funkcjonowania oraz tych pozytywnych i przyjemnych doświadczeń, które są niedostępne w inny sposób, a przy tym rozwijają świadomość siebie, innych i otoczenia, co sprzyja polepszeniu ogólnego funkcjonowania wychowanków.

Widać że nasi wychowankowie w kontakcie z zabawą i muzyką,  są bardziej aktywne  i radośni. Aktywność muzyczna wpływa w znacznym stopniu na polepszenie koncentracji, ogranicza nadpobudliwość ruchową, pomaga przełamać bariery.

Kontakt z muzyką daje możliwość wyrażania swoich uczuć, emocji i komunikowania tych stanów otoczeniu.

Zajęcia z Panią Kasia  dają nam satysfakcję, poprawiają samopoczucie, i dają poczucie sprawstwa.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z zajęć w Galerii zdjęć. 

 

Pierwszego września przedszkolaki  z naszej placówki, otrzymały wyjątkowy prezent. Dwie, pięknie urządzone sale , aneks kuchenny oraz specjalnie przystosowaną do ich potrzeb łazienkę.  W salach dzieci mają do dyspozycji między innymi: tęczową kryjówkę sensoryczną, kulodrom, tunel, panele sensoryczne z różnorodnymi aplikacjami, kącik kuchenny oraz nowe kolorowe mebelki. Nowo zaprojektowane sale dają przedszkolakom możliwość  naprawdę wspaniałej i kreatywnej zabawy oraz spełniają wszelkie oczekiwania rodziców.

W naszym przedszkolu są jeszcze wolne miejsca, serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężeniami.

W ramach realizacji zadania „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój“
28 sierpnia w OREW odbył się pierwszy z cyklu szkoleń warsztat "Zabawa rozwijająca rozwój" prowadzony przez Adriana Borowika z Fundacji Przylądek Dobrej Nadziei. Warsztat opierał się na budowaniu relacji z osobą z autyzmem, specyfice relacji, wykorzystaniu zabawy jako narzędzia pomocnego w terapii. Wykorzystaniu własnej kreatywności do tworzenia zabaw oraz  "Jak poprowadzić zabawę, która będzie pomagała naszym małym i dużym przyjaciołom pokonywać wyzwania w sposób pozbawiony presji, a jednocześnie z pełnią wewnętrznej motywacji i satysfakcji." (A. Borowik)

Od sierpnia do grudnia 2016r. rozpoczynamy IV etap cyklu szkoleń pt. „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój“ który jest skierowany do osób o różnych specjalnościach z placówek: OREW- powiat zamojski, OREW Tomaszów Lubelski, SOSW powiat hrubieszowski, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami i głębokim.

 

W ramach realizacji zadania odbędą się następujące szkolenia:

 1. Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 2. Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE)
 3. Zabawa inspirująca rozwój.
 4. Trening umiejętności społecznych.
 5. Terapia behawioralna praktyczny aspekt terapii behawioralnej w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 6. Terapia werbo- tonalna.
 7. Guguhopla.
 8. Kurs Kinezjotaping kt3.
 9. ThraSuit
 10. Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg. Mckenziego część A. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
 11. Szkolenie PECS.

 

Od dnia 19 sierpnia do 31 grudnia 2016r. rozpoczynamy realizację zadania "Weekendowe mieszkania treningowe" w których będą uczestniczyć wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Zamościu.

Celem projektu jest  przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, całkowicie zależnych od rodziny, do maksymalnie samodzielnego życia, zwiększenie ich niezależności
i zaradności życiowej, aktywizowanie do kierowania własnymi sprawami. Podczas pobytu w mieszkaniu treningowym osoby niepełnosprawne przy niewielkim wsparciu opiekuna – trenera będą realizowały następujące  treningi: samoobsługi,  prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, nabywania umiejętności społecznych, efektywnego zagospodarowywania i spędzania  czasu wolnego. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby niepełnosprawne staną się mniej zależne od otoczenia, nauczą się jak dbać o własne sprawy. Nastąpi także podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. Projekt ma  także  zmienić nastawienie rodziców, którzy przekonają się, że ich niepełnosprawne dzieci, to w rzeczywistości dorośli ludzie, którzy samodzielnie potrafią wykonywać wiele czynności dnia codziennego. Dostrzegając wiele pozytywnych efektów przeprowadzonych działań, duże zainteresowanie ze strony osób niepełnosprawnych oraz zdając sobie sprawę z faktu, że utrwalenie zdobytych już umiejętności oraz nabywanie nowych wymaga dłuższego czasu, Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na funkcjonowanie w/w mieszkania treningowego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.